Close

14. 10. 2019

Zabezpečení zbraní

Díl 1. – Co musíte vědět o uchovávání zbraní a střeliva
nebo
Díl 1. – Zodpovědné uchovávání zbraní a střeliva

Tato série článků je připravená ve spolupráci s ATRES – Asociací trezorových specialistů (www.atres.cz) a seznámí vás se vším, co potřebujete vědět k optimálnímu zabezpečení vašich zbraní. V prvním díle si shrneme legislativu, kterou vyžaduje zákon, rozebereme možnosti, které se nám nabízí, a poradíme vám, jak nejlépe vybrat tu správnou. V dalších dílech se podrobněji podíváme na zabezpečení obytných objektů, ve kterých se uchovávají zbraně. Zaměříme se na jednotlivé typy trezorových zámků a jejich výhody a nevýhody. Probereme sejfy a ocelové skříně na zbraně, certifikované trezory, a nakonec vám představíme trezorové místnosti.

Nabídka trezorů na zbraně zde.

Většina majitelů střelných zbraní, nebo i ti, kdo její její koupi zvažují, má také alespoň částečně na paměti, že v zákoně se říká zhruba něco jako: “Pokud mám jednu nebo dvě zbraně, nepotřebuji nic, do deseti kusů stačí bezpečnostní schránka s certifikací, na více zbraní je potřeba trezor”.
Na legislativu se brzy podíváme podrobněji, rádi bychom však na úvod zdůraznili, že zákonné požadavky jsou spíše požadavky minimální, pod které byste neměli za žádných okolností jít. Na základě vlastních, mnohaletých zkušeností s trezory v různých oblastech reálného života vám naopak spíše doporučíme zabezpečení navýšit. O vhodném zabezpečení a uložení zbraně byste měli uvažovat rozhodně dříve, než si ji koupíte. Pokud zbraň již máte a nad zabezpečením jste zatím příliš neuvažovali, rozhodně to neodkládejte!

Zabezpečení zbraní začíná již od vstupních dveří
Velmi důležitým prvkem zabezpečení je pak zabezpečení vašeho bytu či domu, nebo jiného prostoru, ve kterém mají být zbraně uloženy. Na toto téma se podíváme blíže v příštím díle tohoto seriálu. Vhodné jsou kvalitní dveře a zámky vybavené cylindrickou vložkou ve 3., nebo 4. třídě bezpečnosti. Mějte na paměti, že je nutné zabezpečit i všechny jiné možné cesty vstupu do objektu, zejména okna v nízkých patrech (ochrana proti otevření zvenku a ochranná fólie proti rozbití, popřípadě mříže).

Trezory, sejfy a skříně na zbraně, jaký je v nich rozdíl?
Na první pohled zvenčí rozdíl nemusí být hned vidět, ale tyto prostředky se liší účelem i konstrukcí. V případě sejfů a skříní se zjednodušeně jedná o jednoplášťové či dvouplášťové ocelové schránky s trezorovým zámkem. Slouží k uchování předmětů nižší hodnoty a jejich ochraně před vnějšími vlivy. Proti destruktivním metodám chrání jen minimálně, ale v případě certifikovaných výrobků máte jistotu že se do nich nedostanou bez klíčů děti, a že je zloděj bez speciálního vybavení neotevře, aniž by udělal hluk.Normy pro certifikaci sejfů a skříní:

Normy pro certifikaci sejfů a skříní:

  • Norma ČSN 916012 – rozlišuje 3 stupně zabezpečení: Z1, Z2 a Z3
  • Norma EN 14450 – rozlišuje 2 stupně zabezpečení: S1 a S2

Někdy se tyto výrobky označují i jako trezory se základním zabezpečením, ale o trezory se v pravém smyslu slova nejedná.

Trezor je vždy víceplášťový, má vnitřní výplň mezi plášti (často beton) a trezorový zámek nebo zámky s přídavnou ochranou proti napadení z venku. Trezory jsou těžší a odolnější než sejfy v podobné velikosti. Díky tomu však poskytují mnohem vyšší úroveň zabezpečení proti neoprávněnému vniknutí.

Evropská norma pro certifikaci trezorů, EN 1143-1, rozlišuje bezpečnostní třídy 0-XIII. V praxi se nejčastěji setkáme v domácím použití s trezory v bezpečnostních třídách 0, I a II. Vyšší třídy pak většinou používají firmy, které potřebují uchovávat vyšší hodnoty, nebo třeba v bankomatech. Nejvyšší třídy se vyskytují zejména ve velkých bankovních institucích.

Jak se certifikovaný výrobek pozná?
Certifikace trezoru či sejfu je uvedena na štítku z vnitřní strany trezorových dveří. K výrobku by měl být i certifikát shody, kde je též uvedeno, v jakém akreditovaném zařízení byl testován a jakou bezpečnostní třídu splňuje.

Samotná certifikace probíhá v akreditovaných laboratořích (v ČR i zahraničí). Hlavní částí testování jsou zkoušky proti destruktivním metodám překonání trezoru. Odborníci se snaží do trezoru dostat celou řadou nástrojů od jednoduchých nástrojů jako jsou palice, dláta, páčidla, přes různé vrtačky, brusky, až po stěnové pily, jádrové frézy či termo pruty. V závislosti na použitých nástrojích a době potřebné k překonání se vypočítá odolnost trezoru v takzvaných odporových jednotkách (resistance units, RU). Pro představu, trezory třída 0 má 30 RU na částečné i úplné překonání, zatímco nejvyšší třídy mají hodnoty RU v tisících.

Zabezpečení zbraní samotných – co říká zákon?
O legislativě uchovávání zbraní hovoří Zákon č. 119/2002 Sb. (poslední novelizace č 222/2017 Sb.), který pravidla pro uchovávání dělí podle počtu a typu zbraní. Podívejme se na jednotlivé případy postupně.

Střelné zbraně kategorie B nebo C do 2 ks a střelivo do 500 ks
Dle zákona je držitel zbraní kategorie B nebo C v počtu do 2 ks nebo střeliva v počtu do 500 ks povinen vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení. Certifikace zabezpečovacího prostředku není v zákoně specifikována. Jak ale zbraň vhodně zabezpečit? Necertifikované sejfy a skříně jsou pro uložení zbraní zcela nevhodné (detailněji vysvětlíme ve třetím díle). Proti odcizení zbraň prakticky neochrání – v některých případech mohou být překonány i během několika sekund! Vhodné jsou certifikované výrobky, které je nutné navíc správně ukotvit, aby je zloděj nemohl odnést.

Střelné zbraně do 10 ks a střelivo do 10 000 ks
/tady zákon není dostatečný, požaduje buď něco, co má 15 RU, nebo něco, co je neoddělitelně ukotveno, obě varianty dovolují nesmyslné výrobky: Buď skříň s 15 RU, kterou zloděj může odnést, nebo něco co neodnese, ale otevře za pár vteřin páčidlem. V textu se snažím vyhnout věcem které by mohly zlodějům vniknout myšlenky na to že hodně lidí to nemá v pořádku, tak jsem obě možnosti explicitně nezmiňoval/

V počtu 3-10 kusů zbraní kategorie A až C a střeliva od 501 do 10 000 kusů je nutné uložit zbraně do uzamykatelné ocelové schránky či skříně, nebo zvláštního uzamykatelného zařízení, jejichž specifikace jsou dány v doprovodném předpisu, aktuálně v Nařízení vlády 217/2017 Sb. To ukládá zejména nutnost použití trezorového zámku třídy A a nutnost certifikace ocelové schránky či skříně na 15 RU jednotek. Tento požadavek již nesplňují sejfy tříd S1 a S2, ani Z1, nutné je použít minimálně třídy Z2 nebo Z3, které poskytují alespoň základní ochranu několika málo minut proti zloději vybavenému ručním vybavením nebo akumulátorovou vrtačkou.

Nabídka trezorů na zbraně zde.

Pro lepší zabezpečení, obzvláště v případě vyšší hodnoty zbraní a jiných uložených předmětů, je vhodné použití trezoru certifikovaného dle EN 1143-1 do třídy 0 (uložená hodnota do 300 000), třídy I (uložená hodnota do 500 000), nebo třídy II (uložená hodnota do milionu korun) popřípadě i použití trezorového zámku třídy B dle EN 1300. Uvedené částky jsou orientační a liší se v závislosti na pojišťovně.

Střelné zbraně do 20 ks/střelivo do 20 000 ks
V situaci, kdy již vlastníme více než 10 ks zbraní, již naštěstí zákon sejfy ani ocelové skříně nedovoluje a třeba zabezpečit zbraně skříňovým trezorem v bezpečnostní třídě I dle normy dle EN 1143-1, kterou je vhodné v případě vyšší úložné hodnoty navýšit jak je zmíněno výše.

Další možností zabezpečení většího počtu zbraní je trezorová místnost nebo samostatný objekt, který je vybaven trezorovými dveřní minimálně v I. bezpečnostní třídě (EN 1143-1), případně bezpečnostními dveřmi v 5. třídě bezpečnosti (EN 1627). Dodržet je potřeba i požadavky na tloušťku stěn, okna a mříže. Trezorovým místnostem se budeme podrobně věnovat v posledním díle této série.

Více než 20 ks střelných zbraní/střeliva nad 20 000 ks
V tomto případě je situace obdobná jako v případě minulém, ale pro větší počet zbraní budeme potřebovat větší komorový trezor, nebo trezorovou místnost, které je však potřeba vybavit navíc elektronickým zabezpečovacím systémem.

Proč se vyplatí nešetřit na zabezpečení zbraní?
Na finanční aspekt jsme již částečně narazili. Hodnota zbraní je velmi často vysoká. Ať už se jedná o zbraně na sportovní střelbu nebo lov, po započtení optiky a dalších doplňků se cena snadno vyšplhá na desítky až stovky tisíc korun. Sejfy nejsou určené na uchovávání drahých předmětů a v případě krádeže vám pojišťovna vyplatí maximálně pár desítek tisíc.

Druhý aspekt je ale ještě důležitější. To, že střelné zbraně jsou ze své podstaty nebezpečné a neměly by se dostat do nepovolaných rukou, je jasné snad každému. Ne každý je ale schopen si připustit, že by se do nepovolaných rukou mohla dostat právě ta jeho…

Shoda náhod, neočekávaná návštěva známých s dětmi, náhodné vloupání, nebo plánovaná loupež, to vše může způsobit, že se nakonec hlaveň vaší zbraně otočí proti vašim blízkým. Nedostatečně zabezpečená zbraň vám sice může “projít”, ale může se stát i tragédie, kterou si budete vyčítat po zbytek života. Ke koupi zabezpečovacího prostředku pro uchování zbraní je třeba přistupovat nanejvýš zodpovědně. Není to něco, „co musím koupit“, je to svědomitá investice do zabezpečení mého majetku. V případě koupě kvalitního certifikovaného výrobku a při správném zacházení Vám může vydržet i celý život a neztratit při tom na ceně.

Zabezpečujete svůj majetek, ze zákona máte povinnost zbraně zabezpečit, a mělo by být v zájmu každého z nás, zabezpečit zbraně co nejlepším možným způsobem.

Pro více informací a poradenství k výběru vhodného trezoru nás kontaktujte. Jsme členové nezávislé neziskové organizace ATRES – Asociace trezorových specialistů. V nabídce máme například tyto trezory na zbraně + další smluvní výrobce.

Autor článku:
Ing. Marek Pederzoli, MSc., Ph.D.
vedoucí výzkumu a vývoje, Asociace trezorových specialistů